Caesarius z Arles

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století 6. století

Caesarius se narodil kolem roku 470 v Burgundsku. Byl mnichem v Lérins a arcibiskup Aeonius z Arles ho povolal ke službě ve své církevní obci, vysvětil jej na jáhna a kněze a počítal s ním jako se svým nástupcem. Po Aeoniově smrti (502) nastoupil Caesarius do biskupského úřadu a vykonával jej po čtyřicet let až do své smrti v roce 542. Caesariův význam spočívá především v tom, že za neustále se střídajícího germánského panství (Vizigóti – Frankové – Ostrogóti – Frankové) našel v těsném napojení na Řím nejlepší zabezpečení pro svou církevní provincii. Úspěšně také přispěl ke skončení takzvaného semipelagiánského sporu. V jeho zbožnosti je patrný silný vliv mnišských ideálů. V pastoraci vynikal zvláště jako kazatel a duchovní otec. Zachovala se jeho protiariánská úvaha Epistula de mysterio sanctae Trinitatis (neúplná) a proti semipelagianismu zaměřený spis Opusculum de gratia, dále sbírka 19 homilií k Apokalypse Expositio in Apocalypsim, dvoje klášterní pravidla Regula monachorum a Statuta sanctarum virginum. K tomu je třeba připočíst řadu listů, synodálních kánonů a testament, jehož pravost byla dříve zpochybňována.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

6. století

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz