Breviář

Kategorie: křesťanství

V katolické církvi jsou všichni duchovní a řeholníci vázáni k modlitbám žalmů a čtení z bible a církevních otců, které jsou sestaveny v modlitební knize. Tento zvyk je doložen již od sv. Benedikta a sv. Řehoře Velikého, kdy breviář již měl 8 částí (hór): matutinum, laudy, prima, tertia, sexta, nona, nešpory a kompletář.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz