Bratrstva

Kategorie: křesťanství

Z lat. confraternitas (cum a fraternitas). Církevní sdružení, jejichž účelem byla - modlitba a poskytování služeb. První b. vznikala v anglosaském mnišství od 6. do 7. stol. Každé b. mělo podle svého významu - oltář, - kapli či kostel, ve kterém plnilo své náboženské povinnosti, a také místo, kde se pod vedením duchovního otce scházelo. Původním cílem b. bylo nejen cvičení se v křesťanských ctnostech a náboženská praxe, ale i obrana víry, projevy křesťanské lásky nemocným spolubratřím, důstojné pohřbívání zemřelých, služba potřebným a chudým, i cizincům, a poskytování věna dívkám na vdávání. B. často na sebe brala úkol vybírat - almužny na mimořádné potřeby nebo se starat o odsouzené na smrt. Hlavně ve středověku mohla být bratrstva organizována jako odborné skupiny. Během času počet b., která se lišila názvy, účelem a posláním, nevídaně vzrostl. Je třeba je odlišovat od třetích světských řádů, které byly uzce spjaty s tím - řeholním řádem, jehož jméno nesly. V naší zemi byla důležitým náboženským a kulturotvorným prvkem literátská b. Přispěla mj. k rozvoji církevního zpěvu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz