Braito, Silvestr Maria Josef

Kategorie: osobnost

Podkategorie: dominikáni

Časové zařazení: 20. století

(1898–1962), dominikán, teolog, básník, esejista, literární kritik, narozený v bulharském Ruščuku z rodičů italské národnosti. Po ukončení studia na Akademickém gymnáziu v Praze vstoupil do dominikánského řádu. Po tříletém studiu filozofie v Olomouci a v Římě nabyl základního teologického vzdělání v belgickém Saulchoir a dovršil je v letech 1928–1930 studiem v Římě. Roku 1922 byl vysvěcen na kněze. V letech 1930–1950 byl profesorem teologické estetiky a mystiky na řádovém učilišti v Olomouci. Za nacistické okupace profesor a ředitel olomouckého kněžského semináře. V letech 1926–1948 byl vedoucím redaktorem náboženské revue Na hlubinu (od r. 1926), redigoval sbírku životopisů svatých Vítězové (od r. 1934) a kulturní revui Výhledy (od r. 1939). Podílel se i na překladu a vydání Theologické Sumy Tomáše Akvinského. Vybudoval edici náboženských knih Krystal, ve které vyšlo sto spisů. Z jeho kazatelské činnosti vyšla řada drobných prací, ale i větší soubory, jako Základy (1931) a Podstata křesťanství. Živé synovství Boží (1947). Jeho vrcholným dílem je apologeticko-dogmatická studie s názvem Církev (1946). V roce 1950 byl zatčen a odsouzen k trestu odnětí svobody na 15 let. Z vězení se vrátil v roce 1960. Zemřel v Praze-Břevnově a byl uložen do řádové hrobky v Olomouci.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

dominikáni

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz