Boží synovství

Kategorie: křesťanství

Jen Kristus může být podle křesťanské víry nazýván "Synem Božím" (viz trojjedinost); z toho však plyne, že každý, kdo žije v duchu Kristově, se může nazývat "dítětem Božím". "A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy" (list sv. Pavla Římanům 8, 17).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz