Boží ruka

Kategorie: křesťanství

Symbol činorodosti a moci. Být v rukou Božích znamená být mu odevzdán, ale také být pod jeho ochranou. Výraz B.r. se často vyskytuje v biblickém jazyku (»mocnou rukou a vztaženou paží«: srov. Ex 6,1, Ex 5,6.12 ...), poukazuje na Boží zásah do lidských dějin, zásah, který může být odsouzením nebo osvobozením.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz