Boží Matka

Kategorie: křesťanství

Nejužívanější titul Marie, matky Ježíše Krista, byl dogmaticky definován proti Nestoriovi na koncilu efeském r. 431 (titul Bohorodička - Theotokos). Vyjadřuje, že Ježíš se narodil skutečně jako celý člověk z ženy a je současně Bůh (viz hypostatická unie), a chrání tak chápání Krista před bludy, které popírají buď lidskou, nebo božskou podstatu Ježíšova bytí. Božské mateřství Mariino je základním principem a základem celé nauky o Marii; vyjadřuje se v mnoha liturgických a uměleckých formách. Věřícím zaručuje toto dogma lidskou blízkost Božího syna. Nábožensko - historické paralely s mateřskými božstvy pohanských kultur však církev vždy odmítala pro Kristovu jedinečnost a jeho božsko-lidskou podstatu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz