Bouše, Bonaventura Zdeněk

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1918–2002), teolog, liturgik, člen řádu menších bratří, narozený v Plzni. Vysvěcen byl v roce 1942. Zprvu sloužil jako kaplan ve Veltrusích u Prahy. Roku 1946 vstoupil do řádu menších bratří a zároveň studoval filozofii a teologii. Slavné sliby složil v roce 1950. Poté byl zatčen a internován ve sběrném táboře v klášteře v Želivě. Po jeho zrušení roku 1957 pracoval v různých civilních zaměstnáních, nakonec jako odborný asistent v Ústavu teorie a dějin umění. V roce 1968 dostal státní souhlas k výkonu duchovenské služby (kázal u Panny Marie Sněžné a v Záběhlicích, kde pečoval o farní obec), který mu byl odňat koncem roku 1973. V době Pražského jara přednášel na fakultě v Litoměřicích. Po podpisu Charty 77 dostal výpověď ze zaměstnání, stal se nočním hlídačem. Po roce 1990 vypo­máhal v duchovní správě v Ústí nad Labem, od roku 1999 žil v Praze. Nakladatelství Oikuméné vydalo jeho texty pod názvem Epilegomena (2000).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz