Bon

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Tibet

Toto předbuddhistické náboženství je nejstarší v Tibetu. Když v 8. stol. přišel buddhismus do Tibetu, byly podstatné prvky bonu včleněny do lamaismu. Podstatnými rysy bonu se jsou animistické a šamanské představy a kult předků. Zvláštními známkami jsou kult božího království, v němž jsou králové představováni jako vtělení nebeského boha, kromě toho řád věšteckých kněží, uctívání bohů povětří, země a podsvětí a praktikování krevních obětí. V diskuzi s lámaismem se bon vyvinul v systematické náboženství s pevně ohraničenou naukou a vlastní sakrální literaturou, která nebyla zcela potlačena. Podporováno po staletí mocnými rodinami, praktikuje se náboženství bonu ještě dnes na severu a východě Tibetu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

TibetCopyright iEncyklopedie.cz