Bolestná Matka Boží

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: Maria

Jméno dávané Panně Marii pro bolesti, které zakoušela jako matka Kristova účastí na jeho - utrpení. Uctívání B.M. se začalo šířit od 11. stol. - Liturgie slaví toto tajemství 15. září.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

MariaCopyright iEncyklopedie.cz