Bohoslužba

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

V současné době označuje tento pojem především křesťanskou slavnost Večeře Páně (u katolíků eucharistie) s pevně stanovenými rity a případně i zpěvy. Z historického hlediska se formy liturgie vyvíjely z části z kultovních slavností antických mysteriálních náboženství, zejména pak na základě židovských obřadů. Bohoslužebná slavnost se člení na čtyři části: vstupní obřady, bohoslužbu slova, bohoslužbu oběti (vlastní eucharistickou slavnost) a přijímání se závěrečnou částí. Bohoslužby se konají v sakrálních prostorách, při zvláštních příležitostech však také pod širým nebem nebo na jiném místě. Jejich formální podoba obsahuje rituální úkony, gesta, kroky, zpěvy, okuřování, liturgická roucha atd. Pro eucharistickou bohoslužbu se v katolickém prostředí používá termín mše svatá. Bohoslužbou je možno nazvat i samostatnou bohoslužbu slova

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz