Boethius

Synonyma hesla: Boethius Anicius Manlius Torquatus Severinus

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství 5. století 6. století

Anicius Manlius Severinus Boëthius (480–524) je nejvýznamnějším zprostředkovatelem filozofického dědictví antiky ve středověku. Pocházel z jednoho z nejstarších a nejvznešenějších římských rodů a byl mimořádně vzdělaný. Ve službách ostrogótského krále Theodoricha zastával nejvyšší státní funkce a byl vyznamenán nejvyššími poctami. Jak jej králova přízeň vyzvedla, tak později upadl u krále v nemilost. Byl obviněn ze zrady (věrolomné styky s Justiniánovým dvorem) a po několikaměsíčním věznění byl popraven.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

5. století

křesťanství

6. století

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz