Bližní

Kategorie: křesťanství

Pro - Izraelity je bližní ten, kdo nepatří k vlastnímu rodu, ale je mu blízký, nakolik je krajan a příslušník vyvoleného národa (Ex 20,16, Lv 19,13.16.18, Dt 5,1, Dt 24,14nn, Jer 22,13, Mal 3,5), nebo usazený cizinec (Ex 22,20, Lv 19,34, Dt 10,18, Dt 24,17 a d., Dt 27,19, Ž 146,9), někdy i nepřítel (Ex 23,4nn, Př 25,21, Jer 15,11). Ježíš rozšiřuje pojem na všechny lidi (Mt 5,44nn, Lk 10,25-37, Jan 13,34nn, Řím 13,8nn, Gal 6,2.10) a říká, že máme milovat všechny lidi, jako máme milovat Boha (Mt 22,36-40, Mk 12,28nn, Lk 10,25nn, 1 Jan 4,20). Podobenství o milosrdném Samaritánovi zdůrazňuje, že b. není ten, kdo nám jako první prokázal dobro, ale kdokoliv, jemuž je možné bez donucení prokázat dobro (Lk 10,25-37). - Láska.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz