Blahoslavenství

Kategorie: křesťanství

Osm provolání (z nichž poslední je rozšířené), která zahajují »kázání na hoře« (Mt 5,1-12, srov. také Lk 6,20-26) a kterými se Ježíš obrací k - učedníkům a zástupům. Tvoří jakousi magnu chartu křesťanství. Každé b. má dvě složky: a) vlastní b. neboli »makarismus«, (z řec. makarios, »blahoslavený«), za nímž následuje označení skupiny lidí, jimž je určeno (»chudí«, »zarmoucení« atd.), b) »zdůvodnění« nebo ospravedlnění (uvozené slovem »neboť«) s uvedením připravené odměny. Lukášovo znění vypočítává pouze čtyři b., následovaná čtyřmi »běda«.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz