Blahoslavenství

Kategorie: křesťanství

Příslib konečné spásy spravedlivých, tj.bohabojných, prostupuje celou bibli od starozákonních knih až po Zjevení Janovo. Mnohokrát jej vyslovují i evangelia Ježíšovými ústy. Snad nejznámějším takovým příslibem jsou blahoslavenství na počátku Ježíšova horského kázání (evangelium sv. Matouše 5,3 nebo sv. Lukáše 6,20); Ježíš zde - u Matouše obšírněji (osmero blahoslavenství), u Lukáše stručněji - oznamuje blaženou budoucnost chudým, plačícím, žíznícím po spravedlnosti, pokojným, pronásledovaným atd.; u Lukáše připojuje ještě jako protějšek těchto blahoslavenství několikeré "běda" těm, kdo se již na světě dočkali svých odměn.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz