Biřmování

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: svátosti

Jedna ze sedmi - svátostí, zvaná také konfirmace (z lat. confirmare, »upevnit«, »posílit«), protože pokřtěný je upevněný ve víře přijetím plnosti Ducha svatého. Biblickým základem svátosti b. jsou dva texty Skutků apoštolů, které výslovně připisují dar Ducha svatého po - křtu vkládáním rukou - apoštolů (Sk 8,5-25 a Sk 19,1-6). Biřmování je svátost daru Ducha svatého a je konečným stvrzením křesťanského - zasvěcení. Proto se svátost uděluje v dospělém věku, neboť církev tak prohlášuje křesťana za schopného angažovat se veřejně ve světě víry. V katolické církvi uděluje řádně b. - biskup, ale může je udělit i - kněz, který je k tomu zmocněn. V pravoslavné církvi ( - východní církve) uděluje kněz b. zároveň se křtem. Svátost se uděluje pomazáním - křižmem (svěcený olej a balyám) na čelo a vložením biskupových rukou se slovy: »Přijmi pečeť daru Ducha svatého.« - Kmotr má pravou ruku na rameni biřmovance a zavazuje se podporovat ho a provázet křesťanským životem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

svátostiCopyright iEncyklopedie.cz