Biblická komise

Kategorie: křesťanství Bible

Lat. Commissio Pontificia de Re Biblica. Roku 1902 Lev XIII. ustavil b.k. především jako reakci na biblická studia a na - protestantské - biblické společnosti. Tato komise je orgánem církevního - učitelského úřadu s cílem podpořit biblická studia, obhajovat pravdu - bible a vyřešit nejtěžší problémy kolem ní. Tato b.k., sestávající z pěti - kardinálů a asi třiceti odborníků z různých zemí, uveřejnila v průběhu let četné dekrety, které mají, podle upřesnění Pia X., stejnou autoritu jako dekrety - kongregací schválené - papežem.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

BibleCopyright iEncyklopedie.cz