Beránek Boží

Kategorie: křesťanství

Výraz srovnávající Ježíše s obětním beránkem (viz pascha) se v Novém zákoně vkládá do úst Janu Křtiteli: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa!" (evangelium sv. Jana 1,29). Tento text v latinské podobě (viz Agnus Dei) vešel do liturgie. Výraz je předobrazen v knize Izaiášově (53,7), v níž je Jahvův sluha označován za "beránka, kterého vedou na porážku".

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz