Beraka

Kategorie: judaismus

Nejčastější soukromá a liturgická forma židovské hymnické modlitby chval a díků se rozlišuje na krátkou, skládající se z úvodu a chvalozpěvu, a na dlouhou s tématickou střední částí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz