Benedictus

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Lat. »požehnaný«. Je to začátek (incipit) Zachariášova chvalozpěvu k Bohu (Lk 1,68-79) při narození jeho syna Jana Křtitele. Recituje se při ranních chválách ( - liturgie hodin).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz