Bekyně

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Z francouzského béguine. B. byly zbožné ženy (mulieres religiosae), vdovy nebo svobodné, které žily ve středověku v malých společenstvích, věnovaly se - modlitbě a charitativní činnosti. Oblékaly šedý šat, ale neskládaly - sliby. Francouzský výraz »béguinage« později označoval malé domy (hospice) obývané b. Ideálem b. bylo žít v evangelijní chudobě, prostoupené zanícením pro charitativní činnost. Honorius III. je ústně schválil (1216), ale po střídavých jednáních s - církevními úřady a také kvůli kacířským postojům vymizely koncem středověku.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutíCopyright iEncyklopedie.cz