Beghardi

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Časové zařazení: středověk

Ze starofrancouzského bégard, odvozeno z béguin. Jméno dávané ve 13. stol. příznivcům hnutí »beghardů«, věnujícím se převážně manuální práci a službě nemocným, později bylo toto označení užíváno také pro členy některých - žebravých - třetích řádů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

duchovní hnutí

středověkCopyright iEncyklopedie.cz