Basilejský koncil

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny významné události koncily

Časové zařazení: středověk 15. století

17. všeobecný koncil zasedal v l. 1431 - 1437, resp. 1448, v Basileji, svolán papežem Martinem V., který však zemřel 20 dní po jeho zahájení. Po něm nastoupil papež Eugen IV. Na koncilu mělo být mj. jednáno o husitském učení a o nutnosti nápravy poměrů v církvi. Nedbaje odvolání papežem Eugenem IV., několik měsíců po zahájení koncil pokračoval, přičemž odůvodnil svou legitimitu dekretem Haec sancta synodus, který byl vyhlášen koncilem kostnickým (6.4.1415). Roku 1433 prohlásil také Eugen IV. koncil za zákonný. Když nedošlo v otázce místa pro shromáždění koncilu k jednotě s řecko-byzantskou církví, uposlechla přemístění jen menšina koncilu, když ho papež přeložil do Ferrary (1437) a později do Florencie (1441). Většina koncilových otců, kteří zůstali v Basileji, schválila pak učení o svrchovanosti koncilu nad papežem jako dogma (1439), prohlásila Eugena za sesazeného a zvolila vévodu Amadea VIII. Savojského za nového papeže, který se nazval Felixem V. a sídlil v Lausanne. Do tohoto města se také odebrala většina koncilu po svém vypovězení z Basileje císařem Bedřichem III. Rezignací vzdoropapeže Felixe V. basilejský koncil skončil. Zkoušku síly mezi papežem a koncilem rozhodlo papežství ve svůj prospěch. Katolická církev uznává platnost koncilu do jeho 25. zasedání, tj. do přeložení do Ferrary. Pro české dějiny měl basilejský koncil ten význam, že na něm zástupci českých husitů obhajovali Čtyři artikuly pražské, tj. o přijímání pod obojí (viz Jan Rokycana), o trestání veřejných hříchů v církvi u duchovních i světských osob (viz Mikuláš z Pelhřimova), o svobodném hlásání slova Božího (Oldřich ze Znojma) a proti kněžskému vládnutí pozemskými statky (Petr Engliš). Po dlouhých několikaměsíčních diskusích byly čtyři artikuly s některými výhradami Čechům v tzv. kompaktátech schváleny.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

koncily

církevní dějiny

středověk

významné události

15. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz