Baruchovy spisy

Kategorie: judaismus

Baruch byl přítel a biograf proroka Jeremiáše. S jeho jménem se spojuje obsáhlé písemnictví. K němu se počítá deuterokanonická Baruchova kniha (je součástí Septuaginty, ale není zařazena v židovském kánonu), stejně jako syrská a řecká Baruchova apokalypsa, patřící k apokryfům.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz