Barnabáš

Kategorie: křesťanství osobnost Bible

Časové zařazení: rané křesťanství 1. století

Barnabáš (1. stol.) byl levita jménem Josef, pocházel z Kypru. Jméno Barnabáš dostal od apoštolů, kterým dal všechny peníze z prodaného majetku. Po Pavlově obrácení jej přivedl do Antiochie a doprovázel ho i na první apoštolské cestě. Na apoštolském sněmu se snažil prosadit, že pohané, kteří chtějí přijmout křesťanství, nemají být zavazováni k židovským zákonům. Barnabášovy životní osudy jsou zaznamenány ve Skutcích apoštolských (např. Sk 4,36–37; 9,27; 11,24–26; 13,2nn., 15,1–12.36–39). (-ienc-)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

rané křesťanství

osobnost

1. století

BibleCopyright iEncyklopedie.cz