Barbora

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: rané křesťanství

Její pohanský otec Dioskurus věznil prý mučednici z Nikomédie (+ asi r. 300) ve věži, kde měla vyčkávat příchodu vznešeného nápadníka. Podle legendy tam uctívala znamení kříže, když se předtím zaslíbila trvalému panenství. Proto ji otec dal postavit před soud a nakonec ji sťal vlastní rukou. Barbora je uctívána jako jedna ze čtrnácti svatých pomocníků. Je patronkou umírajících, bývá vzývána při bouřích a požárech. Zobrazována bývá s korunou, mučednickou palmou a malou věží, kterou držívá na ruce.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz