Baptisterium

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní architektura

Z lat. baptisterium (z řec. baptisterion). Termín označuje od 4. stol. a v pozdější době zvláštní budovu připojenou k - bazilice, určenou k udílení - křtu. Důvodem oddělení budovy byla skutečnost, že novokřtěnci bývali vpouštěni do kostela až po křtu. První b. mívala půdorys ve tvaru pětiúhelníku, šestiúhelníku, řeckého kříže či osmiúhelníku, nebo byla kruhová, klenutá či s kupolí, ale všechna bez rozdílu měla uprostřed volného prostoru malý bazének, hluboký 70-75 cm, do něhož se vstupovalo po schodech a voda tekla shora. Tento typ b. přetrval i po vymizení křtu ponořením (11. stol.), ale od 13. stol. se používají méně, protože se začalo křtít v přímo v kostele samém, v němž byla křtitelnice umístěna do boční - kaple blízko vchodu do kostela.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní architekturaCopyright iEncyklopedie.cz