Baptista Spagnoli

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: 15. století 16. století

Narodil se 17. dubna 1447 v italském městě Mantova. Bývá také nazýván Mantuanus (Mantovský). V r. 1463 vstoupil ve Ferraře do karmelitánského kláštera, který patřil k tzv. mantovské reformě, a rok na to složil řeholní sliby. Stal se knězem a studoval dále teologii. Byl pak převorem v Mantově a rektorem řádového studia v Boloni. Šestkrát byl generálním vikářem mantovské kongregace a r. 1513 byl zvolen generálním převorem celého řádu. Představené vedl k dobrému zacházení s podřízenými, pozvedl úroveň studia v řádu, odňal akademické tituly bratřím, kteří je nezískali vzděláním a nespojovali je s náležitou službou, a odstranil nešvary s tím související. Zrušil početné dispenze od klášterního života, které nekriticky uděloval jeho předchůdce. Podporoval i reformu z Albi. Patřil mezi slavné humanisty své doby, jeho latinsky psané básnické skladby mu vynesly čestné přízvisko "křesťanský Vergilius". Ani svěřenými úkoly ani svou literární činností se nenechal odvést od karmelitánského ideálu vnitřního života a zvláštní úcty k Panně Marii. Také své přátele humanisty upevňoval v praktikování víry. Zemřel v Mantově 20. března 1516 a jeho tělo je pohřbeno v tamější katedrále. Za blahoslaveného byl prohlášen v r. 1885.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

16. století

křesťanství

Itálie

blahoslavení

15. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz