Balthasar, Hans Urs von

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: jezuité

Časové zařazení: 20. století

(*Lucern 12.8.1905 - +Basilej 26.6.1988). Švýcarský teolog byl v letech 1925 - 1950 členem jezuitského řádu a působil jako duchovní správce studentů, spisovatel a nakladatel. Zvláštní zásluhy si získal interpretací církevních otců a překládáním a vydáváním moderních teologů a básníků. Celkový nástin jeho teologie se točí kolem centrálního bodu křesťanského učení: vtělení, kříž a vzkříšení Ježíše Krista. Členové Janova společenství, které založil, vedou život v následování Krista.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. století

křesťanství

jezuitéCopyright iEncyklopedie.cz