Babylónské vyhnanství

Kategorie: judaismus

Zajetí Židů v Babylóně (597 - 520 př. Kr.) nařídil babylónský král Nabukadnezar II. (605 - 562 př. Kr.). Roku 587 př. Kr. byl zničen Šalamounův chrám. Po dobytí Babylónu (539 př. Kr.) dovolili vítězní Peršané návrat Židů, kteří jednak vytrvali ve své víře, ale také zde přišli do styku s perským náboženstvím, které ovlivnilo židovskou apokalyptiku.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz