Babylón

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Mezopotámie

Město položené na Eufratu bylo politickým a kulturním centrem Mezopotámie a zmiňuje se poprvé v sumerské říši koncem 3. tisíciletí před Kristem. Hlavní město, označované Babylóňany jako "brána boží", obsadil a zničil r. 539 př. Kr. perský král Kýros. Pro Izraelity bylo město, v neposlední řadě pro babylónské zajetí (597 resp. 587 - 539 př. Kr.), symbolem Bohu nepřátelských mocností, jak ukazuje historie o stavbě babylónské věže. V křesťanské Apokalypse (viz Zjevení Janovo) je "nevěstka Babylón" symbolem neřestného Říma.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

MezopotámieCopyright iEncyklopedie.cz