Baar, Jindřich Šimon

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1869–1925), kněz, básník, prozaik, narozený v Klenčí pod Čerchovem (okr. Domažlice). Studoval na Gymnáziu v Domažlicích a v bohosloveckém semináři v Praze. Roku 1892 byl vysvěcen na kněze. Po několika působištích kaplanské služby se stal farářem v Kloboukách u Slaného a od roku 1909 v Ořechu. Zanechal po sobě rozsáhlé literární dílo, včetně kazatelského – např. čtyřsvazkovou práci Ke Kristu blíž (1936–1940). Autor knih: Cestou křížovou (1900), Jan Cimbura (1908), Farské historky (1908–1912), Mžikové obrázky (1909–1914), Chodská trilogie (1923–1925) aj. Stoupenec a propagátor Katolické moderny. V letech 1918–1921 předseda Jednoty katolického duchovenstva. Zemřel v rodném Klenčí.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

19. století

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz