Baal

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Nejznámější západosemitsko-fénický bůh je nazýván také Bel nebo Baal-Hadad a může vystupovat i jako bohyně Ba'alat. Jeho původ z okruhu staromezopotámských bohů nebe dosvědčuje jméno Baal, které znamená "Pán". Baal může střídavě převzít všechny božské funkce, na což poukazují rozdílné složeniny jména. Jako bůh plodnosti patří také k okruhu Astarté - Afrodíté a jeho kultovní kůl je doložen v mnoha jejích svatyních. Řekové ho stavějí na roveň Uranovi. Největší význam měl jeho kult ještě v římské době v říši Palmyra a v Baalbeku, který se nazývá také Heliopolis. Židům se stal jako "Belzebub" symbolem ďábla.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mytologieCopyright iEncyklopedie.cz