Averroes (arab. Ibn Rušd)

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 12. století

(*Córdoba 1126 - +Marrákeš 1198). Arabský filozof, vynikal v islámských vědách své doby. Napsal mnoho spisů, mj. o vztahu náboženství a filozofie, především však obsáhlý komentář k Aristotelovi, který měl v četných překladech do hebrejštiny a latiny veliký vliv na pozdější výklad aristotelských spisů, zvláště v latinském středověku. Významný vliv měla jeho teorie intelektu, který považoval součást nesmrtelného kolektivního rozumu, jeho pojetí věčnosti světa a učení o "dvojí pravdě", které evropští averroisté nepřiměřeně absolutizovali.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

12. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz