Ave Maria

Kategorie: křesťanství

Velmi rozšířená raně středověká modlitba křesťanské zbožnosti se nazývá také "pozdravení andělské". Skládá se z počátečních slov andělského poselství k Panně Marii, v němž jí bylo oznámeno její těhotenství, a z uvítacího pozdravu rovněž těhotné Alžběty (evangelium sv. Lukáše 1,28 resp. 1,42). Ve spojení s prosbou o pomoc v hodině smrti tvoří od 16. století hlavní součást modlitby růžence.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz