Augustiniánství

Kategorie: křesťanství

Věroučný systém nazvaný podle - církevního otce Augustina z Hippo (354-430). Vysoká úcta, které požíval Augustin v průběhu staletí nejdříve jako Augustin učitel (5.- 7. stol.), později jako církevní učitel (8.- 9. stol.), vysvětluje vliv tohoto biskupa, který je stejně trvalý, jako rozmanitý. Někdy termín označuje také souhrn - augustiniánských teorií, vztahujících se k působení Boha, - milosti a k lidské svobodě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz