Augustiniánský

Kategorie: křesťanství

Přídavné jméno se vztahuje ke sv. Augustinovi z Hippo (354-430) nebo k některému z církevních řádů, které zachovávají řeholi sv. Augustina ( - a. řehole). Zrod a rozkvět a. spadá do středověku, kdy se řeholní zkušenost a. vtělila do právně uspořádaných institucí v podobě řeholních - kanovníků, vojenských - mnišských - řádů, (řád maltézských rytířů, řád Německých rytířů, templářů atd.) a do řádů žebravých. Ve středověku vznikaly také různé ženské a. - kláštery. Později vedle nich vznikl třetí řád - laiků.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz