Augustin z Canterbury

Synonyma hesla: Augustinus Cantuariensis

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí benediktini

Časové zařazení: 6. století 7. století

Byl benediktinem v opatství sv. Ondřeje v Římě. Papež Řehoř Veliký ho poslal, aby spolu s dalšími čtyřiceti mnichy hlásal evangelium v Anglii (597). Cestou byl ve Francii vysvěcen na biskupa. Kentský král Ethelbert mu postoupil poblíž Canterbury pahorek s pozemky na stavbu opatství a katedrály a přijal křest. Z prvních křesťanských století se tam do té doby udrželo křesťanství jen v hornatých oblastech Skotska a Walesu. Položil tedy základy organizační struktury církve v Anglii a podle pokynů papeže dbal při šíření křesťanství místních zvyklostí. Podařilo se mu získat velkou část obyvatelstva a vychovat domácí kněze. Zemřel 26. května kolem roku 605. (V církevním kalendáriu je zařazen jako: biskup)

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

benediktini

křesťanství

6. století

svatí

7. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz