Augsburská konfese

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní dějiny

Časové zařazení: 16. století

Confessio Augustana, které napsal Filip Melanchthon, byla předána 25. 6. 1530 císaři Karlu V. na říšském sněmu v Augsburgu jako spis na ospravedlnění evangelických stavů. Její cíl - zmenšit rozdíly proti učení katolické církve a urovnat cestu k politickému sjednocení - byl zmařen katolickým odpovědním spisem Confutatio (Vyvrácení). Melanchthon napsal nato Apologia Confessionis (Obrana vyznání). Oba Melanchthonovy spisy byly povýšeny na první evangelické vyznání. Augsburské vyznání bylo také zakládací listinou Šmalkaldského svazu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní dějiny

16. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz