Auditor

Kategorie: křesťanství

Odvozeno z lat. audire, »slyšet«. Osoba vybraná z řad soudců nebo z osob schválených k tomu - biskupem. Přísluší jí provádět důkazy a předat je soudci (CIC 1428). A. - nunciatury naproti tomu je členem diplomatického sboru - Apoštolského stolce a je jmenován z čekatelů a jednatelů nunciatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz