Askeze

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: spiritualita

Z řec. askésis, »tělesné cvičení«, v pozdní latině ascesis. Ve svém původním významu slovo označovalo jakékoliv cvičení - fyzické, duševní a mravní - prováděné určitým způsobem a s výhledem na dosažení pokroku. V křesťanství nabyla a. téměř technického významu a označuje souhrn snah, jímž se chce dosáhnout pokroku v mravním a náboženském životě se záměrem dosáhnout ideálu křesťanské dokonalosti, navržené v kázání na hoře (Mt 5,1nn). Křesťanská a., která uznává odříkání a sebezápor, je však podřízena přednosti Božího působení v - duchovním životě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

spiritualitaCopyright iEncyklopedie.cz