Ariánství

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: 4. století

Christologická a trinitářská - hereze ze 4. stol., nazvaná podle alexandrijského - biskupa Aria (+336). Ten nejenže zastával názor, že Slovo nebylo u Boha, ale popíral také jeho božskou přirozenost a snížil tak druhou osobu - Nejsvětější Trojice na pouhého tvůrce (poloboha), dokonalou bytost, stvořenou dříve než čas, ale nikoli věčnou. Ariova nauka vedla k rozrušení trinitárního tajemství a tajemství - vtělení. Ekumenický - koncil v Niceji (325), zaštítěný císařem Konstantinem, odmítl Ariovy ideje a slavnostně prohlásil Ježíše Krista za Syna Božího, »jedné podstaty s Otcem« (homoúsios tói patri). Nicejské - vyznání víry, které je základem Kréda, kromě toho tvrdilo, že Syn Boží je »Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, ne stvořený«. A. však mělo vlivné zastánce a znovu se prosadilo za císaře Konstance II. a biskupa Eusebia z Nikomedie. Pouze zanícené a osvícené dílo vynikajících osobností, mezi jinými několikrát do exilu vyhnaný Athanasius, Hilarius z Poitiers, Řehoř z Nyssy, Řehoř Naziánský a Basil Veliký, znovu nastolilo převahu pravověří.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz