Ariánství

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: hereze

Časové zařazení: rané křesťanství

Tento křesťanský blud kněze Aria z Alexandrie (*asi 260 - + 336) se vztahuje k nauce o Trojici ve spisu Thaleia, podle níž se Kristus ve své přirozenosti a bytí odlišuje od Boha Otce, byl stvořen před stvořením světa a je Bohu Otci podřízen. Aria odsoudil r. 318 jeho biskup Alexandros jako bludaře, r. 319 ho vyloučili na synodě v Alexandrii z církve. Přesto našel mimo Egypt podporu, mj. u Eusebia z Cesareje a Eusebia z Nikomédie. Císař Konstantin svolal nato r. 325 koncil do Níkaie (lat. Nicea), který odsoudil Aria a jeho učení. Ačkoli Konstantin ve starosti o jednotu církve zrušil odsouzení už v r. 327, biskup Alexandros a jeho nástupce Athanasios se zpěčovali přijmout Aria zpět do církve. Po desetiletích prudkých sporů mezi přívrženci Aria a Athanasia bylo ariánství, které se mezitím dále rozvíjelo do různých směrů, r. 381 s konečnou platností odsouzeno koncilem v Konstantinopoli (381). Protože však Wulfila, první biskup Gótů, byl arián, došel arianismus velkého rozšíření. Teprve se zánikem Vandalů a Ostrogótů a s obrácením Vizigótů a Langobardů ke katolické víře v 6. a 7. století skončil jeho vliv.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

hereze

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz