Arcikněz

Kategorie: křesťanství

Z lat. archipresbyter (z řec. archipresbyteros). Titul, který propůjčuje - farářům některých církví čestné vedoucí postavení vůči ostatním - kněžím. V některých - diecézích odpovídá tento titul hodnosti okrskového - vikáře nebo - děkana.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz