Archandělé

Kategorie: křesťanství

V řádu andělů zaujímají archandělé zvláštní místo. Podle jednotlivých tradic tvoří skupiny tří, čtyř nebo sedmi andělů, kteří jsou přítomni bezprostředně u Božího trůnu. Podle andělského učení Dionýsia Areopagity stojí však ještě nad nimi cherubové, serafové a trůnové. Podle klasického podání tvoří čtveřici a mají jména Michael, Gabriel, Rafael a Uriel.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz