Archa úmluvy

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

V biblických vyprávěních (Exodus 25,21; 40,20) sloužila pozlacená dřevěná truhla jako místo uchovávání obou desek zákona, které Mojžíš přijal na Sinaji od Jahveho. Byla současně trůnem Boha a tím byla svatá. Její přítomnost ve válce zajišťovala národu ochranu. Šalomoun ji postavil ve svatyni v chrámě, kde byla uchovávána až do zničení Jeruzaléma. Tomuto nejsvětějšímu kultovnímu zařízení odpovídá v dnešní židovské bohoslužbě schrána s thórou.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz