Aramejci

Kategorie: religionistika Bible

Místní zařazení: Mezopotámie Asýrie Persie

Časové zařazení: starověk

Mezopotámie. Především ve střední Sýrii tvořili od 11. století př. Kr. důležité městské státy, především Hamáta Aram (Damašek). O konfliktu aramejských států s izraelskými králi se dovídáme ze Starého zákona (Knihy královské). Konflikt s asyrskou říší probíhá se střídavým válečným štěstím, nakonec jsou aramejské státy ve 2. polovině 8. století př. Kr. zničeny. Aramejská řeč se přesto rozšířila ještě po celém starém Orientu, stala se v asyrské říši hovorovou řečí, v perské světové říši dokonce úředním jazykem. Hlavními bohy Aramejců byli bůh povětří Hadad a bohyně Astarté.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

Asýrie

Bible

Persie

Mezopotámie

starověkCopyright iEncyklopedie.cz