Apoštolští otcové

Kategorie: křesťanství

Výraz, který poprvé použil J. B. Cotelier (Patres aevi apostolici - 17. stol.), označuje skupinu křesťanských spisovatelů řeckého jazyka, kteří se řadí mezi dobu apoštolů a dobu - církevních otců. Původně tak byli nazýváni pouze Pseudobarnabáš, Klement Římský, Ignác Antiochijský, Polykarp ze Smyrny a Hermas. Později k nim přibyli Papias z Hierapole, neznámý autor dopisu Diognetovi a autor Didaché. Spisy a.o. odrážejí život v prvních křesťanských společenstvích.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz