Apoštolský protonotář

Kategorie: křesťanství

Z byzantské řečtiny, kde protonotarios znamenalo »první notář«. Titul všech sedmi prvních notářů - kurie, kteří evidují všechna akta vydaná kurií. Jsou to - preláti a patří ke sboru, jemuž předsedá - děkan. Jejich úkolem je sestavovat zápisy z korunovace a smrti - papeže a z - kanonizace svatých. Kromě toho asistují při zahájení a ukončení zasedání - konkláve, - kongregací a zasedání - koncilů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz