Apoštolský nuncius

Kategorie: křesťanství

Z lat. nuntius, odvozeného z nountius, vzniklého stažením z noventius, »ten, kdo nosí zprávy«. Je to vyslanec římského - papeže, kterému papež svěřuje své osobní zastoupení, a to stálé, u církví, států a občanských vlád různých národů světa (srov. Sollicitudo omnium Ecclesiarum, 24. 6. 1969, CIC 363). Nunciovi je svěřen úkol »podporovat a udržovat styky mezi Apoštolským stolcem a představiteli státu, řešit otázky týkající se vztahů mezi církví a státem, projednávat zvláště uzavření a dodržování - konkordátů a jiných podobných smluv« (CIC 365).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz